رهبر انقلاب سال ۱۴۰۰ را سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری کردند

شعار سال ۱۴۰۰ سال تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها

حضرت آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی سال ۱۴۰۰ این سال را سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری کردند.